DISCLAIMER

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is deze website en zijn beheerder niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen.
 
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.
 
Het auteursrecht op de inhoud van deze site berust bij de maker. Overname van afbeeldingen is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 
De auteur heeft als enige het recht om z’n werk uit te geven of te verveelvoudigen, tenzij hij aan een ander dat recht toekent.
 
Wie een tekst, foto of ander werk maakt, heeft daar automatisch auteursrecht op. Ook hoeft een auteursrecht niet bij een officiiële instantie aangemeld, geregistreerd of gedeponeerd te worden. Er is ook geen vereiste om een copyright vermelding te voeren. Het copyright-teken (©) of de zin “All rights reserved” is dus niet nodig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..

Advertisements